Rekentool maximale verhuurhypotheek

Bij het financieren van een beleggingspand komen een aantal spelregels kijken. Een van de spelregels
waar veel vragen over zijn, is de hoogte van het in te brengen eigen geld. Het is voor veel mensen onduidelijk hoeveel ze nu precies kunnen lenen en hoeveel eigen geld ze dus moeten inbrengen voor de verkoop. Helaas is het antwoord daarop niet zo eenvoudig. 

Je kunt bij een beleggingspand namelijk niet de hele koopsom financieren. Bijna altijd gaan geldverstrekkers uit van een maximaal te lenen bedrag op basis van de werkelijke waarde van het pand. De zogenaamde Loan to Value ratio (LTV).
Let er daarbij ook nog op dat de werkelijke waarde van het pand bepaald wordt door een taxateur die het pand taxeert volgens de regels die de geldverstrekker hanteert.

 

Het kan daarbij dus voorkomen dat de taxateur het pand lager (of soms hoger) waardeert dan de daadwerkelijke koopsom. Nu we dit weten, kunnen we een rekenvoorbeeld maken om de benodigde eigen inleg te berekenen bij aanschaf en financiering van een beleggingspand.

 

Rekenvoorbeeld

We beginnen bij het inschatten van de kosten die worden gemaakt bij aanschaf van een beleggingspand. Let er hierbij op dat de overdrachtsbelasting 8% is in plaats van de 2% die je kent van het kopen van een eigen woning.

				
					Koopsom              € 300.000
Belasting (8%)          € 24.000 
Notaris              €  1.500
Taxatie              €   600
Advieskosten           €  3.000

Totale kosten           € 329.100
				
			

In dit voorbeeld ben je dus voor de aanschaf van een beleggingspand van €300.000, €29.100 aan kosten kwijt. Omdat we hier te maken hebben met een rekenvoorbeeld voor een beleggingspand, zijn deze kosten niet fiscaal aftrekbaar.


Als we er vervolgens vanuit gaan dat de taxateur het pand waardeert op €290.000 en je 75% van de waarde wilt gaan lenen (de Loan to Value ratio), krijg je de volgende rekensom.

				
					Waarde in verhuurde staat     € 290.000
Loan to Value (LTV)           75%
Maximale financiering       € 217.500

Totale kosten           € 329.100
Maximale financiering      - € 217.500

Benodigde eigen middelen      € 111.600
				
			

Samengevat laat dit voorbeeld zien dat je voor een beleggingspand van €300.000 rekening moet houden met een eigen inbreng van €111.600 In het voorbeeld zijn een aantal aannames gedaan die in deze situatie van toepassing zouden zijn. Uiteraard is ieder praktijkvoorbeeld anders.

 

Er zijn bijvoorbeeld partijen die tot wel 90% van de waarde van de woning financieren. Het voordeel van zo’n hoge Loan to Value is dat je minder eigen geld nodig hebt voor de aanschaf van een beleggingspand. Het nadeel kan zijn dat de hypotheekrente voor een dergelijke lening hoger is dan bij een Loan to Value van bijvoorbeeld 75%. 

 

Ook is in dit voorbeeld het beleggingspand lager gewaardeerd dan de daadwerkelijke koopsom. Dat komt in de praktijk regelmatig voor. Hoe hoger het pand door de taxateur wordt gewaardeerd, hoe meer je kunt lenen, hoe lager het bedrag aan in te brengen eigen middelen is.

In samenwerking met

Boumij Hypotheken B.V.

Bent u van plan om commercieel vastgoed aan te kopen? De financieel adviseurs van Boumij Hypotheken uit ‘s-Hertogenbosch kunnen u helpen om bovenstaande vragen te beantwoorden. Boumij Hypotheken beschikt over een team van ervaren adviseurs en een uitgebreid netwerk van geldverstrekkers.

Vraag hier uw rekentool aan

Zelf uw eigen berekening maken? Vul dan hier uw gegevens in en u ontvangt van ons een rekentool.

Gratis adviesgesprek

Wilt u in plaats hiervan een gratis adviesgesprek? Dat kan! Meer informatie vindt u hier.

Aanbod ontvangen

Wilt u wekelijks aanbod ontvangen in uw mailbox? Schrijf u dan hier in!